... ředitel n.p. TOS Kuřim, který inicioval získání počítače Datasaab D21 a zahájení přípravy Autoimatizova ného informačního systému (AIS) v podniku ...

čeV, září 2017