... vedoucí oddělení "Systémová projekce" v TOS Kuřim, který vedl přípravu Automatizovaného informačního systému" (AIS) podniku ...

ČeV, září 2017