... postupně doplňované a upřesňované vizitky lidí, jejichž jména jsou zmiňována v rámci prog-story, s odkazy (přes štítky nebo přímo) na příslušné souvislosti ...

ČeV, únor 2018