1983 - Zkušenosti z tvorby a ladění programů VTV pod OS 4. generace - Programování Ostrava ČL
1950 ... Výpočetní technika používaná dříve u nás - vzpomínky pamětníka - PV109

1983 - Programování Ostrava ČL
1985 - Programování Ostrava
1986 - Programování Ostrava
1990 - Programování Ostrava

<<<  Historie a vývojové trendy ve výpočetní technice - web MU Brno

ČeV - srpen 2016