organizační garant, člen redakční rady a příprav. výboru Prog-TSW 1982-?