1982 - Systém řízení úloh JSC - Programování Ostrava ČL
1979 - Rozhodovací tabulky jako prostředek usnadnění verifikace programů - Programování Havířov
1978 - Problémy využívání rozhodovacích tabulek - Programování Havířov

1977 - Programování Havířov
1978 - Programování Havířov
1979 - Programování Havířov
1982 - Programování Ostrava ČL
1988 - Programování Ostrava