4794.jpg  

... Karel Červenka (vpravo) na setkání v Pardubicích v květnu 2019 ...

ČeV, červen 2019