Početnická a organizační služba Praha 1966-1990

vufind.mzk.cz/Record/MZK01-000173970 ... katalog