autoři: Jiří Nohel, Ivo Machačka, Helena Pithardová, Tesla Eltos Praha, 122 s., náklad 2.000 v.

vufind.mzk.cz/Record/MZK01-00110348 - /