www.knihovny.cz/Search/Home - KNIHOVNY.CZ - centrální vyhledávání

Národní archiv  - NAD 1441 (zmínka o fondu FSÚ v článku z r. 2007) - Digitální archiv - Přírůstky (old)

Archivní fondy a sbírky v České republice - Min. vnitra

Federální Statistický Úřad 1969-1992 - odkaz MV 

Statistická ročenka ČSSR 1960-1989 - Mor. Zemská knihovna v Brně

emuzeum.cz - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví - Národní muzeum Praha  

www.lib.cas.cz . - Knihovna Akademie věd ČR

Moravský zemský archiv v Brně

Národní knihovna ČR - Souborný katalog ČR


ČeV - říjen 2015