Toto je souhrnný článek, jehož štítky odkazují na vizitky autorů, jejichž drobná sdělení a náměty redaktorovi (nezveřejňovány) přispěly k vývoji portálu prog-story - všem patří srdečný dík!

ČeVa - srpen 2017

Dále pak jsou zde štítky vizitek externích autorů, pro které jsou v redakční práci využity některé další (nezveřejněné)  podklady (^^^ menu).

ČeV - září 2017