text vzpomínek s.5 - 2 s. ...VUSTE, síťový zřetězený model DB, codasyl, notace HIT (Fendrych), kvalifikace programátorů

ČeV - březen 2021