Jaroslav Kučera, Hutní odbyt, 3 s.

19b, 20, 21a

19b

20

21a