Rozhovor na mostě aneb mezi matematikou a výtvarným uměním - (zdroj: Josef Prokeš, leden 2010 / muni.cz)

ČeV, červenec 2017