školení a konzultace pro všechny dialekty jazyka COBOL, realizované firmou Čevela - programátorské služby COBOL. Vzhledem k dosažení důchodového věku a zmenšenému zájmu o jazyk Cobol jsem činnost firmy v roce 2003 ukončil. Zájemci o školení a konzultace "na dohodu" si mě však ještě občas našli až do roku 2014.

ČeV - září 2020