První řádné číslo obnoveného podnikového časopisu: odpovědný redaktor Kurt Košík, předseda redakční rady František Kovařík, kresba Lubomír Říha. Jako zástupce nedávno nově vzniklého výpočetního střediska byl do redakční rady nominován Vlastimil Čevela. Jména členů první redakční rady tehdy nebyla publikována - dodatečně jsem je uvedl až později (viz článek 1981/03 ... Co není v tiráži^^^ štítek). Dříve podnikový časopis vycházel od r. 1953 pod názvem "Rozběh", ale pak byl zastaven. Podle katalogu (vufind.mzk.cz/Record/MZK01-000214154) by měly být všechny ročníky Rozběhu i Zpravodaje k dispozici v Moravské zemské knihovně, V této rubrice prog-story^^^ menu prezentovaný výběr článků byl pořízen ze soukromého archívu (Vlastimil Čevela) a příslušný komplet byl věnován Knihovně TM v Brně (2021).

ČeV - leden 2019 ,květen 2021

7207z

7207a

7207b