maa č. 5/66 - v článku je zpráva o konání sympózia se shrnutím některých závěrů (kliknout na název článku) ...

v rámci podkategorie dále je kompletní sborník s celkovou charakteristikou tehdejších představ o I. etapě širšího nasazení počítačů u nás, včetně realizace instalací dovozů ze záp. zemí a řada podrobností kolem Minsků, mj. i popis problémů, které se objevovaly při spolupráci už 100 členného Sdružení uživatelů Minsku (kolem AVOSu = pozdější ÚVT Tesla) a garantem dovozu Minsků, Kancelářskými stroji n.p.. - !!!!!

ČeV, květen 2019