nové složení a předseda redakční rady - Vlastimil Čevela

8912