... v souvislosti s rozpadem podniku přestal Zpravodaj vycházet a tím skončila i činnost jeho redakční rady ...
ČeV, leden 2019

9005 

xxx zprav 1 xxxzprav 2