Model systému OBEC

obsah                                                                                                                                                                       ČeV - březen 2015, upr. 07/2017
   - pokus o jeden z možných pohledů na zjednodušený přehled prvků a vazeb - komentáře jsou velice vítány