A - systémy a programování

system 1981m

  

... upravená formulace úvodu k problémovému okruhu a nově revidovaná jeho celková struktura ...

ČeV - únor 2019