... nejvýznamnější osobnosti v historii slovenské informatiky je bezesporu akademik Ivan Plander, narozený 17.9.1928 v Myjavě. Po vystudování oboru strojního inženýrství na strojně-elektrotechnické fakultě Vysokej školy technickej v Bratislavě nastoupil jako aspirant na Slovenskej akadémii vied, které už zůstal věrný až do konce svého aktivního zaměstnání ...

... podle jeho výzkumů od roku 1956 byl v roce 1958 vytroben a zprovozněn první slovenský analogový počítač, od roku 1962 vedl vývoj prvního řídícího počítače Tesla RPP-16, za jehož úspěšné dokončení získal spolu s kolegy v roce 1977 Českoslovnskou státní cenu, následně se angažoval kolem přidělení výroby počítačů SMEP do ČSSR, od roku 1987 byl u vývoje prvního paralelního počíteče SIMD v zemích RVHP a i po roce 1989 se mnohokrát aktivně angažoval v IT branži ...  

podrobnosti viz [...] ^^^ štítek

www.computer.org/web/awards/pioneer-ivan-plander - 1996 Computer Pioneer Award - IEEE Computer Society

ČeV - srpen 2018