... při nedávném rozhovoru o mojí práci na zaznamenávání historie programování a VT u nás jsem dostal stručnou a jasnou otázku: Byli jsme tehdy v něčem kolem počítačů opravdu dobří ?

... v navazujícím rozhovoru jsem pochopil, že tazatel myslí na mezinárodní měřítko v minulém století a vzal jsem to jako inspiraci pro výzvu nějaké významné věci vybrat a přiměřeně populárně o nich pojednat ...

... na počátek samozřejmě patří profesor Antonín Svoboda a jeho spolupracovníci, určitě by se však našlo i pár dalších věcí, které se povedly - jistou představu mám, ale především bych uvítal názory návštěvníků - pamětníků ...

ČeV, prosinec 2017

... určitě nejvýznamnější osobností, která se svým dílem v oblasti počítačů proslavila v mezinárodním měřítku je profesor Antoním Svoboda (1907-1980) - byl u zahájení analogového vojenského využití u čs. armády, za 2. svět. války ve špičkových laboratořích v USA patřil ke spolupracovníkům H. Aikena, N. Wienera i dalších světových hvězd počítačové historie a v r. 1946 napsal jednu ze snad úplně prvních souhrnných odborných publikací o návrhu počítačů ...

... podrobnosti o jeho životní dráze, která by docela stačila na dobrodružný film a spolupracovnících, které významně ovlivnil, jsou popsány v řadě materiálů - [ ... ] ^^^ štítek , nejpřehledněji asi v článku "cz - Profesor Svoboda ... ***" na odkazu "vums.datacom.cz", řada odkazů je též na vizitce "Svoboda Antonín" (Karel Pacner 0607-03, Oral history ..., a j.) ...

www.computer.org/web/awards/pioneer-antonin-svoboda - 1996 Computer Pioneer Award - IEEE Computer Society

zpravy.idnes.cz/dobrodruzny-zivot-kybernetika - A. Svoboda

ČeV - prosinec 2017

... nejvýznamnější osobnosti v historii slovenské informatiky je bezesporu akademik Ivan Plander, narozený 17.9.1928 v Myjavě. Po vystudování oboru strojního inženýrství na strojně-elektrotechnické fakultě Vysokej školy technickej v Bratislavě nastoupil jako aspirant na Slovenskej akadémii vied, které už zůstal věrný až do konce svého aktivního zaměstnání ...

... podle jeho výzkumů od roku 1956 byl v roce 1958 vytroben a zprovozněn první slovenský analogový počítač, od roku 1962 vedl vývoj prvního řídícího počítače Tesla RPP-16, za jehož úspěšné dokončení získal spolu s kolegy v roce 1977 Českoslovnskou státní cenu, následně se angažoval kolem přidělení výroby počítačů SMEP do ČSSR, od roku 1987 byl u vývoje prvního paralelního počíteče SIMD v zemích RVHP a i po roce 1989 se mnohokrát aktivně angažoval v IT branži ...  

podrobnosti viz [...] ^^^ štítek

www.computer.org/web/awards/pioneer-ivan-plander - 1996 Computer Pioneer Award - IEEE Computer Society

ČeV - srpen 2018