od r. 1990, založil p. Zajíček, vydavatel Svaz uživatelů výpočetní techniky, spolu se Softwarovýmni novinami první časopis u nás, specializovaný na programování ...
<<<  Ladislav Zajíček
<<<  BYTE (free texts)

ČeV - září 2015