Seznam článků

logo COBOL

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Úvod

Programování
   je proces od návrhu řešení problému pomocí výpočetní techniky ke spustitelnému počítačovému programu. Zahrnuje činnosti jako je analýza problému, jeho pochopení, nalezení algoritmu a zápis zdrojového kódu ve zvoleném programovacím jazyku. Patří k nim i testování a ladění programu, včetně údržby po dobu jeho životnosti.

cs.wikipedia.org/Programování

COBOL
   je programovací jazyk, který byl navržen s cílem maximální srozumitelnosti pro uživatele bez specializované IT nebo matematické kvalifikace. Proto kromě několika výjiḿek nepoužívá žádné zkratky, ale vybraná anglická slova.

en.wikipedia.org/COBOL

Čevela Online COBOL Průvodce (ČeV-OCP)
   je interaktivní pracovní a vzdělávací prostředí na portále prog story Technického muze a v Brně. Jeho autor, jako profesionál v oblasti analýzy a programování v COBOLU na sálových počítačích Tesla 200 a EC 1026 ve VS Ingstav Brno v letech 1970-1990, patříl k průkopníkům praktické metodiky strukturovaného programování v bývalém Československu. Následně v rámci vlastní firmy Programátorské služby COBOL úspěšně realizoval převody několika velkých projektů se stovkami programů do prostředí PC a sítě Novell. Významnou část služeb pak až do roku 2014 představovaly odborné konzultace a školení všech běžných dialektů jazyka COBOL pro několik stovek absolventů z různých podniků a institucí v Česku i na Slovensku. Průběžně si také až do současnosti v rámci volnočasových aktivit navrhuje různé programy COBOL ke generování zdrojových HTML kódů i jiných textových souborů při tvorbě webových stránek.

   K vytvoření tohoto prostředí inspirovaly autora dva důvody. Prvním bylo upozornění kolegů z Ostravy na články o aktuálních (duben 2020) problémech v USA s nedostatkem kvalifikovaných programátorů se znalostí COBOLU. V souvislosti se zkušeností, že i u nás se tento jazyk pro velké projekty stále používá, by proto jednoduchý úvod do něj mohl být užitečným nástrojem k doplnění kvalifikace. Hlavním impulzem pak bylo objevení dále popisovaného JDoodle IDE, které prakticky odstiňuje všechny realizační záležitosti kolem kompilací, alokací, knihoven a dalších složitostí, takže je možno pracovat výhradně s jazykem COBOL jako takovým. To znamená příležitost důvěrně poznat a ocenit geniální jednoduchost a sílu, kterou do něj jeho tvůrci před 60 lety vložili.

   Interaktivní prostředí ČeV-OCP je vyvíjeno postupně s cílem nabídnout podporu ve třech směrech:

  • Důsledný frekvenční přístup, soustředěný na podstatné a nejčastější jevy
  • Minimalizovaný popis jazyka dle vlastní metodiky s využíváním on-line odkazů na profesionální dokumentace
  • Širokou paletu názorných příkladů a vzorů typických řešení

 Reference pro školení a konzultace - prog-story.technicalmuseum.cz/cobol

IDE  (Interactive Development Environment)
   je v tomto případě Interaktivní vývojové prostředí firmy JDoodle, které v rámci určitých limitovaných vlastností umožňuje zdarma online spouštění programů, napsaných v programovacím jazyku GNU Cobol a dalších.

 www.jdoodle.com/execute-cobol-online

GnuCOBOL (dříve Open COBOL)
   je zdarma dostupný personální kompilátor, fungující pod MS Windows, Linux a kromě JDoodle IDE i v několika dalších online IDE. Průběžně probíhá vývoj a v současnosti jeho vlastnosti zahrnují podstatnou část ISO standardů COBOL '85, 2002 a 2014 i mnoho rozšíření IBM, MF a jiných ...    

sourceforge.net/projects/open-cobol - GNU COBOL 2.0 Programmers Guide.pdf