literál = konstanta v programu, pokud je uvedena v rámci příkazu, nelze jiměnit (Lit-1,...)
   alfanumerický literál = text v uvozovkách " " nebo v apostrofech ' ' (Lit-x)
   numerický literál = číslo bez uvozovek (Lit-9)