dále ^^^ štítky 26

<< osobnosti v Almanachu VÚMS ^

poznámky:

   2005 - www.borber.com/blog/pavel-drbal-zemrel 
   1981 - příspěvky ve sborníku Čevela a kol., Základy technologie programování v jazyku Cobol, DT Pardubice
   1979 - příspěvek ve sborníku kol. - Používání jazyka Cobol, DT Pardubice