www.vutbr.cz/lide/jindrich-klapka-213/zivotopis ... profesní životopis - citace dále:

"... v letech 1959–1966, samostatný výzkumný pracovník, Zbrojovka Brno, Výzkum a vývoj matematických strojů. 1959–1963 vedoucí skupiny pro výzkum aplikací číslicového počítače, 1964–1966 vedoucí skupiny výzkumu numerických metod pro samočinné počítače - při tom též v období 1960–1962 absolvoval studijní pobyt ve Výzkumném ústavu matematických strojů v Praze - od roku 1966 pak působí na fakultě strojní VUT Brno ..."

www.uai.fme.vutbr.cz/~klapka/ ...

ČeV, září 2017