<< osobnosti v Almanachu VÚMS ^

životopis - (1922-2007), podklad od Petra Golana

vufind.mzk.cz ... publikace (též jako Zdeněk Nenadál, protože nesměl publikovat!)