... prof. Svoboda (1907-1980) byl nejen průkopník čs. výpočetní techniky, ale též významnou osobností oboru v celosvětovém měřítku - jeho kniha "Computing Mechanisms and Linkages" (Výpočetní mechanizmy a prvky), vydaná v r. 1948 nakladatelstvím McGraw Hill a přeložená do řady jazyků, patří mezi první souhrnné publikace o počítačích vůbec. ...

<< osobnosti v Almanachu VÚMS ^

rozcestník: