dále ^^^ štítky 6

aktivní účastník seminářů Programování - Tvorba softwaru v Ostravě:

  • samostatné exponáty na portálu prog-story - viz [Sokol ...] ^^^ štítek

tématický rozcestník:

významný propagátor Wikipedie:

různé články a rozhovory:

 

ČeV - říjen 2016