členka org. výboru Prog-TSW od roku 2002

2001 - Tvorba softwaru Ostrava
2002 - Tvorba softwaru Ostrava
2004 - Tvorba softwaru Ostrava
2007 - Tvorba softwaru Ostrava
2008 - Tvorba softwaru Ostrava
2010 - Tvorba softwaru Ostrava