aktuální stav bádání:

76 Závody Gustava Klimenta Třebíč (BOPO) - prog-story^
77 PORS Praha (2x multicomputing) - prog-story^
?? PORS Týniště n/O
?? PORS Chrudim
?? PORS Brno
?? PORS Opava
?? PORS Jihlava
?? PORS Gottwaldov
?? PORS Bratislava
?? ÚVT Tesla Praha
78 ŽĎAS Žďár nad Sázavou - prog-story^ ?? TOS Kuřim
?? Benzina ?kde? (2x multicomputing)
?? GŘ ZVS Brno
?? Textilana Liberec
?? ÚVT SVŠT Bratislava
?? ČEZ - OVTS Prava
?? ČEZ - elektrárna Poříčí u Trutnova
?? ČEZ - elektrárna Tušimice
?? ČEZ - elektrárna Ostrava-Karviná

celkem 21 instalací

podklady: Branislav Lacko
ČeV, únor 2020