museum.comp-school.ru - rozsáhlé, ale na vyhledávání navigačně náročnější virtuální muzeum - ru

poznámka:
   - v rozbalené kapitole "Tretie pokolenie EVM" je uvedeno, že "v razrabotke mašin ..." se kromě ostatních zemí
     podíleli i specialisté "Čechoslovackoj Sovietskoj Socialističeskoj Respubliky" - ten tehdejší název našeho státu
     byl "skutečně věc" !!! - - - 

ČeV - září 2015