Jazyk C, Python, operační systémy a další - - -

www.sallyx