hardware.najd.cz - od r. 2010 není dále aktualizováno, 988 exponátů

najd.cz - Jakub Hlásek, Beroun - projekty a renovace technologie, fabriky a technologie,
              sbírka elektrických hodin, sbírka procesorů