www.nsp.cz - web - kromě katalogu povolání obsahuje též podrobný popis kompetencí, vč. odborných dovedností v IT - !!! (aplikace mj. umožňuje též výběr a export pro tisk nebo další využití)