www.oldcomputers.net - Obsolete Technology Website - osobní počítače až po IBM PC, 1972 až 1993
   oldcomputers.net/links   - rozsáhlé odkazy na různé související zdroje
   oldcomputers.net/about - charakteristika stránek

ČeV - září 2015