odkazy na články seriálu, uveřejněného ve Zpravodaji ÚVT MU:

webserver.ics.muni.cz/bulletin/articles/564.html - Úvod (M. Bartošek)
webserver.ics.muni.cz/bulletin/articles/565.html - Prehistorie a počítač MSP-2A (J. Franek)
... další články budou citovány později ...

citováno:
   <<<  1967 - AP 4 - MU (UJEP) - [Franek] ^^^ štítek

ČeV, září 2017