www.zvut.cz/porota-v-soutezi-neuron-prima-zoom-ocenila-video-z-vut - Navrhování léků pomocí počítače, 1708-21

ČeV, říjen 2017, .ns.