kromě konzervace a rekonstrukce starých počítačů i rubrika "Software Preservation and Machine Emulation" s vazbou na systém ICL 1900 (vč. jazyků Algol, Fortran, Cobol aj.)

www.computerconservationsociety.org/museums.htm