>>>  ~ Historie VT v Československu : web Petr Kovář - [Kovář Petr] ^^^ štítek

ČeV, říjen 2017