>>>  2012 ... on-line časopis - viz ... : vybrané články [VŠE ...] ^^^ štítek