Vlastimil Čevela, VS Ingstav Brno, 23 s.
přednáška pro vedoucí pracovníky Stavebního podniku města Brna (11/07/77 v Brně)

1. část textu byla zveřejněna ve Zpravodaji Ingstav:
   Člověk a informace - rubrika Automatizace, evidence, řízení - 28. listopadu 1977

ČeV - 07/2016