@@@ novinky & komentáře  | >>> dále

Postupně tvořený soubor fyzických exponátů - výstřižků a publikací ve vlastnictví redaktora virtuální expozice, u kterých se předpokládá potenciální možnost výhledového předání do odborné knihovny Technického muzea v Brně

ČeV - červenec 2016

red-komentář

 • bude nutno sjednotit odkazy na autory publikací (zrušit štítky ???)

... knížnice Technický výběr do kapsy ...

časem bude doplněno foto obálky a obsah
ČeV - září 2015

Siemens Aktiengesellschaft - popis systému, vč. základů binárního počítání a vysvětlení základních pojmů, brožura 74 s.

Tesla Dataservis Praha 1969, brožura s podrobným technickým popisem a foto zařízení, 48 s.

Tesla Dataservis Praha 1970 - Příručky programátora, překlad: Jiří Kolář - Jiří Fiala - Ivo Machačka - Petr Podešva, 372 s.

programovací formulář Ingstav Brno a Početnická službya (PORS), 2 s.

ČeV - 07/2016

 • sešitá složka TB - Popis programu Výpis T-B - Standardní program VS Ingstav Brno - P90003
  • Titulní strana ze dne 13.7.1970 a 28 s. podrobného popisu pro ověřovací použití

ÚVT Tesla Praha 1971, brožura s podrobným popisem, foto a rozsáhlou nabídkou programového vybavení, 68 s.

[T200] - Počítače řady Tesla 200 - technický popis (výbrané stránky) ^, ÚVT Tesla 1971

 • zakládací složka
  • Stručná informace o TB a systému řízeného záznamu, 16.6.1971 (ormig), 2 s. - <<< on-line (verze 2)
  • Source program listing P90003 (vč. protokolu o sestavení), date 3 JUN 1970 (tisk z I51), 17 s. - <<< on-line (verze 1)
  • vývojový diagram P90003 - verze 2 (tužkou), 3 s.
  • COBOL library listing PC0003 - verze 2 (tisk z I51), date 23 FEB 1971, 20 s. - 739 číslovaných řádků

pozvánka a program sympózia, seznam 223 účastníků (z VS Ingstav ČeV a J. Pressfreund), cca 12 s. vč. poznámek

Reklamní stránka na 2. straně obálky časopisu Ekonomika stavebníctva, roč. VII-1972, č. 8

Foto:

   - vedoucí směny (Vlastimil Harant) u snímače děrných štítků, v pozadí řadič magnetopáskových stojanů
   - operátorka (Alena Černá) nasazuje magnetickou pásku
   - pohled do klimatizovaného sálu počítače v suterénu budovy PŠ Ingstav
         v pozadí
            - dveře do místnosti techniků VS
            - příruční skříň s magnetickými páskami (archiv byl v samostatné místnosti, přístupné ze sálu)
            - řada magnetopáskových stojanů (výroba Tesla Pardubice)
         v popředí
            - snímač děrné pásky
            - operátorská konzola s elektrickým psacím strojem IBM
            - snímače děrných štítků

ČeV - 07/2016

Vlastimil Čevela - Ingstav Brno a Jana Stojanová - ISGR Bratislava,
složka konceptu vč. vzoru formulářů, sestavená během konzultace ve VS Ingstav dne 20/09/72

a) Program 1. semináře nové techniky, na kterém 25. června 1973 firma MEMOREX (USA) prostřednictvím ÚVT Tesla předvedla kompletní systém COM (Computer Output Microfilm), experimentálně připojenýk počítači Tesla 200 v České státní spořitelně v Praze na Václavském nám. - 1 s.

b) Přehledná písemná informace o semináři, obsahující stručný technický popis, výkonové a cenové údaje i srovnání různých druhů prezentace dat - autor Vlastimil Čevela, 5. s.

ČeV, listopad 2017

... 2. vydání ruského překladu publikace "Programming the IBM/360, Clarence B. Germain", vydané v r. 1967 ...

časem bude doplněno foto obálky a obsah
ČeV - září 2015

program semináře ÚVT Tesla Praha, DT SVTS Bratislava v hotelu Bellevue ve Starém Smokovci ve dnech 1. až 3. října 1973, 4 s.

referát "Budování VS a organizace jeho provozu" - ČeV

přepsaný text on-line  <<<  se současným komentářem 2017,

v archivu výstřižků je původní text 1973 psaný na stroji s dobovými s poznámkami

program konference DT SVTS Bratislava, konané ve dnech 20. až 22.2.1973 v Olomouci, 5 s.

kromě jiných ref. ČeV - Materiálová evidence ve VS Ingstav Brno

přepsaný text on-line  <<<  se současným komentářem 2017,

v archivu výstřižků je původní text 1973 psaný na stroji s dobovými s poznámkami, má celkem 11 s. a zahrnuje i popis " 1973 - Systém zpracování informací v podnikovém VS Tesla 200 - Ingstav Brno ' ", který je on-line prezentován samostatně 

ČeV - 07/2016, on-line doplnění 07/2017

Vlastimil Čevela - obsáhlá složka, program COBOL Tesla 200 se sekvencemi APS,
příklady použití v DMS - Databázi malých segmentů (1979 a dále - Projektový úkol ASŘP)

ČeV - 07/2016

Seznam předmětů 3-semestrového (+ dipl. práce) postgraduálního studia, 1 s.
Specializace
   a) numerické metody
   b) zpracování dat
   c) teorie programování

V. Čevela 1973 až 1975, specializace ad b)

ČeV - 07/2016

články se věnují strukturovanému programování,
publikace byla svého času doporučena od Doc. Hořejše, tehdy UJEP Brno, cca 110 s.

... vydáno k semináři v Pardubicích 1974, autoři Ivo Machačka a Hynek Broulík ...
ČeV - září 2015      

pozvánka na seminář ČVTS Brno 23. října 1974 v Bohéma klubu, Ivo Streck, ref. "Norma řízení VS a zkušenosti s jednotnou metodikou budování ASŘP" - ČeV, 2 s.

částečně zkrácený překlad článku "Structured design" z časopisu IBM Systems Journal č. 2/74, 29 s.

ručně nakreslené schema, 1 s. A3

sloužilo jako podklad pro jednání po rámcové představě integrované agendy účetnictví

ČeV - 07/2016

... typové algoritmy jako návrhové vzory systémového přístupu a strukturovaného programování ...
Vlastimil Čevela VS Ingstav Brno - metodický návod, typové algoritmy (programovací vzory),
publikováno na semináři Algoritmy ..., rozdáváno na školeních COBOL Tesla 200, opisováno na SOFSEM '75, ...
v r. 1977 dožádáno z Knihovny ČSAV

obsah

 • Úvod
 • Systém uspořádaného programování
 • Podmínky vývoje algoritmu
 • Metodické poznámky
 • Algoritmy
  • Prostá konverze
  • Slučování (základní schema)
  • Slučování (přepínané čtení)
  • Položkové čtení (podprogram slučování)
  • Skupinové čtení (podprogram slučování)
  • Stupňová konverze
 • Literatura
 • Abecední přehledy terminologie
  • anglicko-český slovník

on-line publikování úplného textu příručky se připravuje ...
ČeV - září 2015

Knižnica algoritmov - III. diel - obsah aj. (7 listů), 3. sympózium Algoritmy vo VT, Tatranská Lomnica 10. až 13. VI. 1975,

obsahuje mj. odkaz na "Algoritmy základních úloh hromadného zpracování dat metodou uspořádaného programování" (ČeV)

č. 2, ročník XV

>>>  přepsáno též samostatně v rubrice "VS Ingstav Brno v dokumentach", autor Vlastimil Čevela, s. 62-66

... sborník ze semináře v Pardubicích, editor Ivo Machačka ...
ČeV - září 2015  

... sborník z velkého podnikového semináře Ingstavu Brno ...

... veliká akce pobočky ČS VTS Ingstav Brno ...
hlavní náměty - strukturované programování a provoz zavřených dveří, obsáhlý sborník, seznam účastníků, ...
fungoval jsem jako iniciátor a obsahový garant - podklady jsou připravovány - ČeV

konkretní zajímavosti v archivu redaktora:

 • pozvánka na seminář - 1 str., tištěná na počítači
 • obsáhlý seznam účastníků (údajně následně využit pro semináře v Havířově)
 • popis Normy Řízení VS Ingstav - jistou formou předchůdce norem ISO 9001
 • popis standardních programů VS Ingstav - DB, TB a moduly (mj. úsporné ukládání data MMRR)
 • příklad strukturovaného programu (M. Buršík)
 • zvané přednášky VS Ingstav - Martin Tuček, Jiří Pressfreund, Vlastimil Čevela a Miroslav Dostál
 • zvané pořednášky cizí - Lacko (TOS Kuřim), Švarc (DS Olomouc), Macháň (Tesla Rožnov)

 

SOFSEM '75 - Zotavovna SNP v Demanovské dolině - prosinec 1975, poznámky z přednášek, 34 s.

... vydáno ke 4. semináři Používání jazyka COBOL v Pardubicích 1976,
autoři Ivo Machačka a Petr Partyk ...
ČeV - září 2015     

program a průvodní korespondence k semináři ZP ČSVTS Kancelářské stroje Praha, 3. a 4. května 1976, 7 listů vč. poznámek

referát na téma "Cesty ke zvýšení efektivnosti programování (metodika uspořádaného programování)" - ČeV

časový program semináře Socialistické akademie Brnp, ref. Čev "Ŕídící práce a nasazení počítačů", s pozn. 3 s.

Vlastimil Čevela, VS Ingstav Brno, 23 s.
přednáška pro vedoucí pracovníky Stavebního podniku města Brna (11/07/77 v Brně)

1. část textu byla zveřejněna ve Zpravodaji Ingstav:
   Člověk a informace - rubrika Automatizace, evidence, řízení - 28. listopadu 1977

ČeV - 07/2016

... sborník ze semináře v Pardubicích 1978, autor Ivo Machačka - Tesla Pardubice ...
ČeV - září 2015  

Velká dokumentační složka, obsahující oficiální dokumenty (příkazy PŘ a EN), texty článků ve Zpravodaji a další související dobové materiály ...

ČeV, listopad 2017

zpracováno "metodou programového popisu", tj. přehledné vyhodnocování alternativ s konkrentím doporučením, ČeV - 13.7.1979, 6 s.

kompletní č. 1, ročník XIX - kompletní číslo, mj. s obsahem ročníku 1978

>>>  Priority v plánu strojového času výpočetního střediska, Vlastimil Čevela, s. 37

 

... ze 6. semináře v Pardubicích, editor Ivo Machačka ...
ČeV - září 2015 

pozvánka a program sympózia v hotelu Patria na Štrbském Plese ve dnech 23. až 27. dubna 1979, vč. pozn. asi 20 s.

prezentace algoritmu "Elementární aktualizace sekvenčního datového souboru" (rozsah 10 s. - text není) - ČeV

2. informace k 7. semináři DT ČSVTS Praha s mezinárodní účastí v GH Moskva Karlovy Vary ve dnech 19. až 23. března 1979, 8 s.

avizovaný referát: "Racionalizace činnosti programátora a unifikace některých funkcí v systému práce VS" - ČeV

program semináře Socialistické akademie Brno, Společenský dům Brno Žabovřesky - Horova, 3.-4. května 1979, 1 s.

inovace pro počítač 3,5 generace, ČeV se spolupracovníky ve VS a v odborných útvarech, 203 s. počítačové dokumentace a 1 mikrofiš,

Dušan Streit, SLEZAN Frýdek-Místek, 4 s., maa 7/1981

ČeV - 07/2016