návrh pro ÚRS Praha, ČeV - 31. srpen 1973, 80 s. a 18 s. příloh (formuláře), (Lášek - Drkal)