... 2. vydání ruského překladu publikace "Programming the IBM/360, Clarence B. Germain", vydané v r. 1967 ...

časem bude doplněno foto obálky a obsah
ČeV - září 2015