technický projekt oborového řešení ASŘ, zpracovaný ve spolupráci ÚVT Ostrava a Ingstav Brno, Škarka, ČeV a další, 32 s. sestavy a 5 s. tech. zprávy