publikace byla svého času doporučena Doc. Hořejšem, tehdy UJEP Brno, 96 s.