přepsaný text on-line  <<<  se současným komentářem 2017,

v archivu výstřižků je původní text 1973 psaný na stroji s dobovými s poznámkami, má celkem 11 s. a zahrnuje i popis " 1973 - Systém zpracování informací v podnikovém VS Tesla 200 - Ingstav Brno ' ", který je on-line prezentován samostatně 

ČeV - 07/2016, on-line doplnění 07/2017